مردمی که بر روی نفت زندگی میکنند فقر بیشتری از بقیه مناطق ایران بر آنها تحمیل شده است

مردمی که بر روی نفت زندگی میکنند فقر بیشتری از بقیه مناطق ایران بر آنها تحمیل شده است به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

مردمی که بر روی نفت زندگی میکنند فقر بیشتری از بقیه مناطق ایران بر آنها تحمیل شده است

آخوندها نفت ایران را غارت می‌کنند. مردمی که بر روی نفت زندگی میکنند فقر بیشتری از بقیه مناطق ایران بر آنها تحمیل شده است. پول نفت فقط صرف آخوندها و فرزندانشان و گروههای تروریستی می‌شود و حتی کارکنان شرکت نفت وضعیت معیشتی بدی دارند. اگر کارکنان شرکت نفت اعتصاب کنند، حکومت فلج خواهد شد.