مهرداد یکم : معمار پادشاهی اشکانیان – قسمت سوم

مهرداد یکم : معمار پادشاهی اشکانیان – قسمت سوم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

مهرداد یکم : معمار پادشاهی اشکانیان – قسمت سوم

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک قسمت اول پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت دوم پادشاهی اشکانیان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک کانال کارزار نامه:
https://www.youtube.com/channel/UC1VR…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراح تصاویر:
https://www.eranshahr.com/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:
تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این ویدوی از کانال یوتیوب دیپ پادکست از سلسله پادشاهی اشکانیان میرسیم به پادشاهی مهرداد یکم اشکانی. مهرداد یکم یا مهرداد اول که به مهرداد یکم اشکانی شهرت داره یکی از بزرگترین و مقتدرترین پادشاهن تاریخ ایران باستان و همچنین تاریخ اشکانیان است. پادشاهی اشکانیان طولانی ترین دوره حکومت در تاریخ ایران را داشتند و اشکانیان و پادشاهی اشکانی چیزی در حدود 5 قرن در ایران حکومت کردند بعد از اینکه سلسله پادشاهی اشکانیان توسط اشک یکم تاسیس شد اشکانیان و پادشاهان سلسله اشکانیان با یونانیان و سلوکیان جنگ های بسیار زیادی داشتند به طور کلی نام اشکانیان و نام سلوکیان با هم دیگه پیوند خورده است و اشکانیان و پادشاهی اشکانیان و همچنین سلسله اشکانیان همواره تاریخ مشترکی با سلسله پادشاهی سلوکیان دارند سلوکیان همان بازماندگان اسکندر مقدونی در خاک ایران بودند و که دولت مقتدر سلوکیان رو در ایران تاسیس کردند و سلوکیان همواره با سلسه اشکانیان و یا پادشاهی اشکانیان در تاریخ ایران باستان درگیر جنگ و خون ریزی بودند اما در دوران پادشاه مقتدر اشکانیان یعنی مهرداد یکم اشکانی شرایط برای پادشاهی سلوکیان و همچنین جریان جنگ اشکانیان و سلوکیان تغییر کرد در دوران مهرداد یکم اشکانی پادشاه قدرتمند سلسله اشکانیان شرایط دولت سلوکیان تعریف چندانی نداشت و ما در تاریخ ایران باستان در دوران مهرداد یکم و همچنین سلسله اشکانیان میخوانیم که در دوران «مهرداد یکم» پادشاهی سلوکیان بسیار ضعیف شده بود سلوکیان در دوران «مهرداد یکم» پادشاه مقتدر سلسله اشکانیان رو به زوال و سقوط رفته بودند و این شرایط بسیار بد دولت سلوکیان در ایران باستان در دوران پادشاه قدرتمند «سلسله اشکانیان» یعنی «مهرداد یکم» بود در تاریخ ایران باستان در زمان مهرداد یکم اشکانی ، دولت سلوکیان یا حکومت سلوکیان در حال جنگ و نبرد با دولت مصر باستان بودند که در دوران مهرداد یکم اشکانی و همچنین در دوران اشکانی در تاریخ ایران باستان پادشاه مصر بطلیموس نام داشت از طرفی دیگه حکومت سلوکیان در زمان اشکانیان در حال جنگ با حکومت روم باستان هم بود به همین دلیل حکومت سلوکیان در دوره اشکانی یا بهتر بگیم در دوره «مهرداد یکم» پادشاه قدرتمند اشکانی بسیار ضعیف شده بود مهرداد یکم از همین فرصت استفاده کرد و سر و سامانی به اوضاع و احوال قلمر خودش در خاک سلسله پادشاهی اشکانیان از «تاریخ ایران باستان» داد از طرف دیگه در دوره مهرداد یکم پادشاه قدرتمند سلسله اشکانیان، سلوکیان در حال جنگ با یهودیان هم بودند جنگ سلوکیان با یهودیان بیش از پنجاه سال طول کشید و در جریان جنگ سلوکیان و یهودیان دولت سلوکیان شکست هایی رو از یهودیان متحمل شدند که همه این ها در تاریخ ایران باستان باعث شد تا دولت سلوکیان روز به روز ضعیفتر بشه اما از اون طرف پادشاهی اشکانیان در دوره «مهرداد یکم اشکانی» پادشاه مقتر حکومت اشکانیان روز به روز قوی تر بشه. در اون دوران یعنی دوران پادشاهی مهرداد یکم و همچنین سلسله پادشاهی اشکانیان در ایران در تاریخ ایران معاصر اشکانیان ضعف بسیار زیادی داشتند و مرزهای غربی حکومت اشکنیان تعریف چندانی نداشت مهرداد یکم اشکانی تلاش کرد تا از این ضعف حکومت سلوکیان نهایت استفاده رو ببره و ضربه های مهلکی رو بر حکومت سلوکیان وارد کنه اما مهرداد یکم اشکانی پادشاه مقتدر حکومت اشکانیان علاوه بر سلوکیان یک همسایه دیگه هم داشت معروف به «دولت یونانی باختر» خبرهای دولت یونانی باختر به مهرداد یکم اشکانی رسید در ردولت یونانی باختر در «تاریخ ایران باستان» و در دوران پادشاهی مهرداد یکم اشکانی وضعیت خوب نبود و در دوران «سلسله اشکانیان» و همچنین تاریخ اشکانیان هم دولت یونانی باختر و هم سلوکیان بسیار ضعیف شده بود مهرداد یکم اشکانی تصمیم گرفت پس از سر و سامان دادن به شرایط قلمرو «پادشاهی اشکانیان» به خارج از مرزهای خودش حرکت کنه مهرداد یکم اشکانی حرکت کرد و دولت یونانی باختر رو هدف قرار داد و اشکانیان توانستند دولت یونانی باختر را قبل از «جنگ اشکانیان و سلوکیان» کنار بگذارند و دولت یونانی باختر بخشی از قلمرو سلسله پادشاهی اشکانیان به فرماندهی «مهرداد یکم اشکانی» شد و اگر میخواهید بدانید «مهرداد یکم اشکانی که بود؟» باید بگوییم مهرداد یکم اشکانی معروف به «معمار پادشاهی اشکانیان» است و در تاریخ اشکانیان در تاریخ ایران باستان و همچنین در جریان «جنگ های اشکانیان و سلوکیان» در تاریخ ایران باستان مهرداد یکم بسیار اهمیت دارد مهرداد یکم اشکانی همچنین مجلسی را در تاریخ ایران باستان بنا نهاد معروف به «مجلس مهستان» در واقع «مجلس مهستان» در دروان اشکانیان اولین مجلس تاریخ ایران بود همگان میدانند «مجلس مهستان اولین مجلس تاریخ ایران بود» حتی برخی از منابع اعتقاد دارند «مجلس مهستان به دستور مهرداد یکم اشکانی تاسیس شد» مجلس مهستان از مهمترین دستاورد های مهرداد یکم اشکانی در سلسله پادشاهی اشکانیان بود. بعضی از منابع مینویسند «مجلس مهستان» اولین مجلس در تاریخ جهان بود

مطالب مرتبط