نبرد بزرگ «اشکانیان» و «رومیان» چگونه آغاز شد؟ – اشکانیان – قسمت ششم

نبرد بزرگ «اشکانیان» و «رومیان» چگونه آغاز شد؟ – اشکانیان – قسمت ششم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

نبرد بزرگ «اشکانیان» و «رومیان» چگونه آغاز شد؟ – اشکانیان – قسمت ششم

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یکی از اتفاقاتی که در تاریخ اشکانیان رخ داده مربوط به درگیری بین امپراتوری اشکانیان و امپراتوری روم باستان میشه که در نهایت باعث «جنگ اشکانیان و رومیان» شد اما چی شد که امپراطوری اشکانیان با جمهوری روم وارد جنگ شد در واقع در تاریخ ایران باستان و بخش اشکانیان میخوانیم که حکومت پادشاهی اشکانیان با رومیان درگیری داشتند اما در پادشاهی اشکانیان و در دوران فرهاد سوم اشکانی قرار بود پادشاهی اشکانیان با جمهوری روم در تاریخ ایران باستان همپیمان شوند و اشکانیان و رومیان با دشمنان مشترک نبرد کنند اشکانیان و رومیان همین کار رو کردند ما در منطقه قفقاز پادشاهی ارمنستان رو داشتیم در دوران ایران باستان و در تاریخ سلسله اشکانیان حکومت ارمنستان هم پیمان اشکانیان بود اما حکومت ارمنستان به دنبال استقلال میگشت و مدام با پادشاهان اشکانی درگیر بودند در تاریخ اشکانیان بسیار دیده‌ایم که پادشاهان اشکانی در منطقه قفقاز با حکومت ارمنستان جنگ داشتند و جنگ اشکانیان با ارمنستان بخشی از تاریخ ایران باستان در دوران سلسله اشکانی است. اما پادشاهان اشکانی چگونه توانستند ارمنستان رو کنترل کنند پادشاهان اشکانی در تاریخ ایران باستان و در دوران اشکانیان به جمهوری روم هم پیمان شدند زیرا در دوران اشکانیان یک حکومت دیگری بود به نام حکومت پونت که حکومت پونت هم در تاریخ ایران باستان در دوران اشکانیان برای پادشاهان اشکانی مزاحمت بسیار زیادی ایجاد کرده بود و پادشاهان اشکانی نمیتوانستند همه مشکلات رو حل کنند حکومت پونت رو قرار شد جمهوری روم کنار بزنه و از اون طرف حکومت ارمنستان به دست فرهاد سوم اشکانی فتح بشه تا مشکلی بین این دو پادشاه نباشه. فرهاد سوم اشکانی به سمت حکومت ارمنستان حرکت کرد و جمهوری روم دمار از حکومت پونت در دروان پادشاهان اشکانی در آورد. تاریخ اشکانیان تاریخ ایران باستان است و سلسله اشکانیان بسیار برای ما مهم است فرهاد سوم اشکانی به دست دو فرزندش مهرداد سوم اشکانی و همچنین ارد دوم اشکانی کشته شد. در اینجای تاریخ ایران باستان و در دروانی که به نظر میرسید بین حکومت اشکانیان و جمهوری روم هیچگونه مشکلی پیش نیامده جمهوری روم و پادشاهی اشکانی در مرز یک جنگ قرار گرفتند و نزدیک بود در تاریخ ایران باستان بین جمهوری روم و شخص کراسوس و ارد دوم از سلسله پادشاهی اشکانیان جنگ خونینی شکل بگیره جمهوری روم در تاریخ ایران باستان هیچگاه قبال اعتماد برای پادشاهی اشکانیان و تمام پادشاهان سلسله اشکانیان نبود و معمولا در جمهوری روم کارشکنی های بسیار زیاد اتفاق می افتاد در ایران دوران بود که در تاریخ ایران باستان و دوران پادشاهی اشکانیان، حکومت سلوکیان به تاریخ پیوست اما چه بر سر حکومت سلوکیان اومد امپراتوری سلوکیان در دوران اسکندر مقدونی تاسیس شد و اسکندر مقدونی هنگامیکه از دنیا رفت شرایط برای ظهور حکومت سلوکیان فراهم شد و در دوران تاریخ ایران باستان حکومت سلوکیان یا امپراتوری سلوکیان به دست سلوکوس سردار نامدار اسکندر مقدونی تاسیس شد درسته که در دوران ایران باستان حکومت سلوکیان بسیار قدرتمند بود اما بعد از مدتی پادشاهی اشکانیان تاسیس شد و تاسیس پادشاهی اشکانیان یک ضربه برای حکومت سلوکیان بود رفته رفته در تاریخ ایران باستان حکومت سلوکیان ضعیف و ضعیف تر شد تا در نهایت در دروان پادشاهی اشکانیان تنها منطقه سوریه در اختیار حکومت سلوکیان بود در نهایت در دروان ایران باستان و پادشاهی اشکانی حکومت سلوکیان سقوط کرد. اما حکومت سلوکیان چگونه سقوط کرد؟ یا این طور بگیم: امپراتوری سلوکیان چگونه سقوط کرد؟ چه بر سر پادشاهی سلوکیان اومد؟ حکومت سلوکیان در دوران پادشاهی اشکانیان بسیار ضعیف شده بود اما پادشاهی سلوکیان به دست امپراتوری اشکانیان سقوط نکرد هرچند در تاریخ ایران باستان بین اشکانیان و سلوکیان درگیری های بسیار زیادی شکل گرفته بود اما سلوکیان در دوران پادشاهی اشکانیان بسیار ضعیف شدند و ابر قدرت ها به دنبال منطقه سوریه بودند حکومت اشکانیان نبرد های با سلوکیان داشت اما در دروان اشکانیان این حکومت یعنی امپراتوری سلوکیان به دست سردار نامدار رومی یعنی (پومپه) به تاریخ پیوست در دروان تاریخ اشکانیان ما جمهوری روم رو داشتیم جمهوری روم سردار نامی خودش رو به سمت منطقه سوریه که برای سلوکیان بود فرستاد پومپه از جمهوری روم توانست سوریه رو فتح کنه و حکومت سلوکیان به دست پومپه و جمهوری روم به تاریخ پیوست. اشکانیان نتوانستند سوریه رو بگیرند اما اشکانیان و رومیان احساس میکردند مشکل آنچنانی با هم نخواهند داشت در اون دوران در دربار جمهوری روم یک سرداری بود به نام «کراسوس» کراسوس در دوران اشکانیان و در تاریخ ایران باستان به دنبال گسترش قلمرو بود کراسوس رویای فتح ایران رو در سر داشت اما کراسوس قصد داشت با اشکانیان وارد جنگ بشه چند باری ارد دوم اشکانی نمایندگانی به سوریه و برای کراسوس فرستاد اما کراسوس توجه نکرد ارد دوم فهمید چاره‌ای جز جنگ بین اشکانیان و رومیان وجود نداره به ناچار با جمهوری روم باید درگیر میشدند سپاهیان اشکانی بسیار آماده و تازه نفس بودند و سپاهیان روم نیروهای ارتش اشکانیان رو دست کم گرفته بودند همه چیز آماده جنگ بین رومیان و اشکانیان بود در تاریخ ایران باستان میبینیم که ارد دوم اشکانی و تمامی پادشاهان اشکانی بسیار به مرزهای خودشون علاقه داشتند و نمیخواستند یک ذره از خاک پادشاهی اشکانیان رو از دست بدند پادشاهان سلسله پادشاهی اشکانیان بار ها با روم جنگیدند تا قلمرو امپراتوری اشکانیان حفظ بشه و در جنگ بین اشکانیان و رومیان خون های بسیار زیادی ریخته شده بود و سرداران اشکانیان برای حفظ قلمرو امپراتوری اشکانیان در تاریخ ایران باستان جنگ کردند

مطالب مرتبط