ویدیوی خیط شدن اساسی لاریجانی در سفر خارجی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ویدیوی خیط شدن اساسی لاریجانی در سفر خارجی

آدم با چنگال آب بخوره، اینجوری کنف نشه

حرومزاده فکر کرده واقعا عاشقشون هستند که سفر خارجی دعوتشون می کنند. مادر خراب، اگه پول و ثروت ایران توی دستتون نبود، تف هم تو صورتتون نمی انداختن، چه برسه سفر خارجه دعوتتون کنن

نظرات