ویدیوی امتناع ورزشکاران خارجی از دست دادن با ورزشکار ایرانی

ویدیوی امتناع ورزشکاران خارجی از دست دادن با ورزشکار ایرانی به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

ویدیوی امتناع ورزشکاران خارجی از دست دادن با ورزشکار ایرانی

بر روی سکوی قهرمانی جهان، با ورزشکار ایرانی دست ندادند

یک زمانی سعی میشد در رسانه ها، حساب مردم ایران را از رژیم اسلامی جدا کنند.
این امر تا زمانی می توانست درست باشد که مردم با رژیم بجنگند.
اما مردمی که خفه خون می گیرند و حتی پشت جوانان شجاع خود را خالی می کنند تا اعدام شوند، دیگر حسابشان از رژیم جدا نمی شود.
در این راستا، زلینسکی چند روز پیش مردم ایران را همراه با رژیم اسلامی دانست و از آنها را بابت این همراهی شکایت و آنان را شریک در جنایات رژیم دانست.
دیروز ورزشکاران بر روی سکوی جهانی، از دست دادن با ورزشکار ایرانی امتناع کردند.
و کم کم شاهد توهین و فحاشی های بیشتر به تمامی ایرانیان از جانب مردم دنیا خواهیم بود.

و این یک واقعیت است که تا زمانی که مردم سکوت کنند ، شریک جرم حکومت جمهوری اسلامی در تمامی جنایات رژیم هستند.

مطالب مرتبط