پادشاهی ضحاک: هزار سال پادشاهی سیاه – داستانهای شاهنامه فردوسی – قسمت سوم

پادشاهی ضحاک: هزار سال پادشاهی سیاه – داستانهای شاهنامه فردوسی – قسمت سوم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

پادشاهی ضحاک: هزار سال پادشاهی سیاه – داستانهای شاهنامه فردوسی – قسمت سوم

در ادامه داستنهای شاهنامه فردوسی به سراغ ضحاک رفتیم در قسمت قبل دیدیم که چگونه جمشید دچار غرور شد و مردمان سرزمینش به سرزمین حاک رفتند و از ضحاک خواستند به ایران زمین حمله کند و تاج پادشاهی را از جمشید بگیرد و خود به مقاو پادشاهی برسد. ضحاک نیر به ایران زمین حمله برد سپاهایان جمشید را از میان برداشت و تبدیل به پادشاه ایران زمین شد. شحاک تاج پادشاهی رو بر سر خودش گذاشت و به ضر ثانیه ای دستور مرگ جمشید رو هم صادر کرد به دستور (ضحاک) جمشید را به دو نیم تقسیم کردند. پس از دوران جمشید ، دوران حکومت پادشاهی ضحاک یا به عبارتی (آژیدهاک) آغاز گردید. ضحاک هزار سال بر این ملک حکومت کرد ضحام دو خواهر جمشید را زا خانه بیرون آورد به آنها جادوگری آموزش داد و بعد هم هنر خار شد و جادوگری ارجمند شد دیوان از پادشاهی ضحاک بسیار خوشنود بودند و انسانها از اینکار بسیار عصبی. هنگامیکه سالها گذشت شبی ضحاک در خواب در کنار دو همسرش کابوسی عجیب دید و دید یک مردی از البرز کوه پایین آمده به سمت او میرود و با گرزی گران بر سر ضحاک میزند. ما دراین ویدیو هم به زندگینامه «ضحاک» و هم به شخصیت «ضحاک» در شاهنامه فردوسی و هم داستان «پادشاهی ضحاک در شاهنامه فردوسی» میپردازیم
در این ویدیو از داستان های شاهنامه فردوسی ما کاوه آهنگر را هم داریم و به داستان نبرد کاوه آهنگر و همچنین فریدون به ضحاک میپردازیم این ویدیو مربوط به پایان داستان زندگی ضحاک است

لینک داستان پادشاهای کیومرث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک پادشاهی جمشید
https://youtu.be/_msZ4DZmvyw

مطالب مرتبط