پادشاهی «نوذر» : آغاز جنگ ایرانیان و تورانیان – داستانهای شاهنامه فردوسی

پادشاهی «نوذر» : آغاز جنگ ایرانیان و تورانیان – داستانهای شاهنامه فردوسی به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

پادشاهی «نوذر» : آغاز جنگ ایرانیان و تورانیان – داستانهای شاهنامه فردوسی

لینک داستان رستم:

طراح طرح زال:
https://www.deviantart.com/sugar-h/art/Son-of-Simorq-574930221
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این ویدیو از (ایپ استوریز)َ به ادامه داستانهای شاهنامه خواهیم پرداخت و به سراغ (پادشاهی نوذر) در شاهنامه فرودسی پرداختیم و شاهنامه فردوسی تاکید زیادی بر دل کندن از این جهان و آماده شدن برای سفر ابدی دارد در ادامه این داستان منوچهر شاه پس از صد و بیست سال و از دنیا رفت و تاج و تخت کیانی را به فرزندش نوذر داد در دوران پادشاهی نوذر بود که جنگ بین ایرانیان و تورانیان آغاز شد
اگر دوست دارید (داستانهای شاهنامه فردوسی) را بدانید و از پادشاهی (نوذر) و پادشاهی زو در شاهنامه فردوسی اطلاع پیدا کنید و همچنین از (جنگ بین ایرانیان و تورانیان) اطلاع پیدا کنید میتوانید این ویدیو را تماشا کنید کتابی که استفاده کردیم (شاهنامه فردوسی) به نسخه دکتر دبیر سیاقی است در این ویدوی با شخصیت معروف (توران) یعنی (پشنگ) و (افراسیاب) آشنا میشویم. افراسیاب فرمانده سپاه توران است که با شاه ایران وارد نبرد شد

مطالب مرتبط