پادشاهی همای چهرزاد: داستانهای شاهنامه فردوسی – قسمت چهل و یکم

پادشاهی همای چهرزاد: داستانهای شاهنامه فردوسی – قسمت چهل و یکم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

پادشاهی همای چهرزاد: داستانهای شاهنامه فردوسی – قسمت چهل و یکم

حمایت مالی اختیاری از کانال دیپ استوریز
https://www.patreon.com/deeppodcastiran
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان عزیز در قسمت چهل و یکم از داستانهای شاهنامه فردوسی میرسیم به داستان همای چهرزاد از شاهنامه فردوسی. در شاهنامه فردوسی و در داستانهای شاهنامه فردوسی شما میتوانید دریایی از قصه های کهن ایرانی را پیدا کنید اگر به ادبیات پارسی و یا تاریخ ایران زمین علاقه دارید میتوانید داستانهای شاهنامه فردوسی را از کانال یوتیوب دیپ استوریز مشاهده کنید ما در کانال یوتیوب دیپ استوریز داستانهای شاهنامه فردوسی را به زبان ساده تعریف میکنیم در واقع داستانهای شاهنامه فردوسی به زبان ساده یکی از مهمترین بخشها مربوط به تاریخ ایران زمین و ادبیات ایران و ادبیات پارسی است اما بعضی اوقات از ادبیات پارسی به شکل ادبیات فارسی هم گفته میشود که داستانهای شاهنامه فردوسی بسیار در ادبیات پارسی و داستانهای کهن ایرانی جایگاه ویژه دارد. تمام داستانهای شاهنامه فردوسی را تعریف میکنیم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به سه بخش تقسیم شده است بخش داستانی، بخش حماسی و بخش پهلوی که البته بخش تاریخی شاهنامه فردوسی را نیز باید یادآور شویم. زیرا ما در شاهنامه فردوسی و در داستانهای شاهنامه فردوسی بخش تاریخی شاهنامه فردوسی را نیز داریم و شاهنامه فردوسی یک بخش بسیار مهم در تاریخ است در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی ما با پادشاهان ایران زمین آشنا میشویم پادشاهانی از دوران اشکانی، ساسانی و هخامنشیان که در تاریخ ایران زمین نقش داشتند و ما در شاهنامه فردوسی پادشاهان اشکانیان را دارید و فردوسی توسی یا حکیم فردوسی توسی به پادشاهان اشکانی در شاهنامه فردوسی پرداخته است ما در شاهنامه فردوسی تاریخ هخامنشیان را هم داریم و فردوسی توسی در مورد تاریخ هخامنشیان در شاهنامه فردوسی صحبت به میان آورده است و حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه فردوسی از تاریخ هخامنشیان یاد کرده است به همین جهت ما تاریخ هخامنشیان را در شاهنامه فردوسی داریم یعنی علاوه بر تاریخ اشکانیان در شاهنامه فردوسی باید عنوان کنیم که تاریخ هخامنشیان در شاهنامه فردوسی را نیز داریم. اما جدا از تاریخ اشکانیان در شاهنامه فردوسی و تاریخ هخامنشیان در شاهنامه فردوسی باید بگوییم ما تاریخ ساسانیان را هم در شاهنامه فردوسی داریم و حکیم ابولقاسم فردوسی به تاریخ ساسانیان در شاهنامه فردوسی پرداخته است و شاهنامه فردوسی بخش مهمی از تاریخ ساسانیان را هم تشکیل میدهد و در داستان های کهن ایران زمین به زبان ساده ما به قصه های شاهنامه میرسیم. قصه های شاهنامه فردوسی. داستانهای کهن ایرانی یا داستانهای کهن ایران زمین یا قصه های کهن ادبیات فارسی میتواند به کودکان ما کمک زیادی کند و در رشد کودکان ما نقش ویژه ای دارد داستانهای کهن فارسی برای کودکان میتواند شاهنامه فردوسی را هم شامل شود و شاهنامه فردوسی بسیار در شکل گیری رشد فرهنگی یک کودک موثر است پس ما باید داستانهای کهن ایران زمین را برای کودکانمان تعریف کنیم و شخصیتهای شاهنامه فردوسی را به فرزندانمان معرفی کنیم صحبت در مورد شخصیتهای شاهنامه فردوسی شد همانطور که شاهنامه فردوسی نقش موثری در تاریخ و فرهنگ ایران زمین داشت شاهنامه فردوسی نقش بسیار مهمی در معرفی شخصیتهای مهم در ادبیات ایران زمین داشته است و شخصیتهای حماسی شاهنامه فردوسی بسیار برای ما مهم هستند همانطور که میدانید مهمترین شخصیت شاهنامه فردوسی «رستم جهان پهلوان» بود رستم دستان از پهلوانان شاهنامه فردوسی بود رستم دستان فرزند زال بود زال که موی سفید داشت و زال فرزند سام نریمان بود در نهایت رستم دستان به دنیا آمد و تبدیل به جهان پهلوان ایران زمین شد و یکی از شخصیتهای مهم در تاریخ و ادبیات ایران شد و ادبیات ایران بسیار در مورد شاهنامه فردوسی و ادبیات پارسی و داستانهای کهن ایرانی نقش مهمی دارد. باید بگوییم شخصیتهای حماسی داستانهای شاهنامه فردوسی بسیار برای مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان مهم هستند شاهنامه فردوسی جایگاه ویژه ای در تاریخ، ادبیات و فرهنگ کشورهای ایران و افغانستان و تاجیکستان دارد و کشور افغانستان که روزگاری خراسان بزرگ بود برای شاهنامه فردوسی احترام زیادی قائل هستند. شاهنامه فردوسی برای ما مردم ایران بسیار اهمیت دارد و مردم ایران و مردم تاجیکستان بسیار شاهنامه فردوسی را دوست دارند شاهنامه فردوسی جایگاه ویژه ای در تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران زمین دارد. داستانهای کهن ایرانی و قصه های شیرین ایرانی باید برای کودکان خوانده شوند و شاهنامه فردوسی یکی از همین قصه های شیرین برای کودکان است شاهنامه فردوسی پادشاهان بسیاری به خود دیده است
در این ویدیو از دیپ استوریز به ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی پرداختیم و میرسیم به پادشاهی ملکه همای یا پادشاهی همای چهرزاد. همای چهرزاد زا شخصیتهای مهم در شاهنامه فردوسی است و همای چهرزاد فرزند بهمن شاه ایران زمین در شاهنماه فردوسی استو همای چهرزاد زاد که ملکه ایران زمین شد و همای چهرزاد اولین پادشاه زن ایران زمین در شاهنامه فردوسی بود و فرزندی داشت به نام داراب که بعد از همای چهرزاد در شاهنامه فردوسی پادشاهی ایران زمین در شاهنامه فردوسی هب فرزندش داراب رسید. داستان داراب و ملکه ایران زمین همای چهرزاد بسیار زیبا است و میتوانید داستان پادشاهی همای چهرزاد رو از داستان های شاهنامه فردوسی مطالعه کنید و کتاب شاهنامه فردوسی به زبان ساده را بخوانید

___________________________________________________________________________________
اگر طراح هر کدام از طرح‌های استفاده شده در این ویدئو رو میشناسید یا خودتون طراح آثار هستید، به ما ایمیل بزنید تا اسمتون رو به عنوان طراح اعلام کنیم.
If you own any of the arts that we used in this video, or you know the artist of any of them, please contact us via email to give you the credit.
[email protected]

مطالب مرتبط