چرا آمریکا به افغانستان حمله کرد اما به ایران حمله نکرد؟

چرا آمریکا به افغانستان حمله کرد اما به ایران حمله نکرد؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

چرا آمریکا به افغانستان حمله کرد اما به ایران حمله نکرد؟