چرا «هندوستان» این قوم را نجس میداند؟ دالیت ها

چرا «هندوستان» این قوم را نجس میداند؟ دالیت ها به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

چرا «هندوستان» این قوم را نجس میداند؟ دالیت ها

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این ویدیو از دیپ پادکست به سراغ قومی رفتیم معروف به دالیت ها. قوم دالیت ها شاخه ای از اقوام و باورمندان هندوییسم هستند اما طبق باور های آیین هندو دالیت ها نجس به شمار میروند بر اساس اصول دین هندو انسانهای جامعه به چهار دسته تقسیم میشوند که به آنها (کاست) گفته میشه افرادی که در این کاست های هندو در هندوستان قرار نگیرند به آنها خارج از کاست یا بدون طبقه گفته میشه. بر اساس آیئن کهن هندو ها در هندوستان «دالیت ها» هیچگونه کاست و یا طبقه ای در هندوستان و یا شبه جزیره هند و یا آیین هندوییسم ندارند با اینکه مذه هندو از آن دسته مذاهبی بود که بسیار به انسان ها اهمیت میداد و برای تمامی جانداران ارزش بسیار زیادی قائل بود اما همچنان ما در هندوستان و همچنین آئین هندو میبینیم که برای بعضی از افراد در هندوستان تبعیض های اجتماعی وجود دارد و خیلی ها اهمیتی به این افراد مهم در جامعه نمیدهند. دالیت ها یا همان قوم نجس ها در هندوستان که بر اساس آئین هندوییسم این اسم را روی آنها گذاشته اند از کمترین امکانات اجتماعی و رفاهی برخوردار هستند و حتی سایر افراد جامعه هندوستان به آنها نزدیک هم نمیشوند. دالیت ها در هندوستان از شرایط سختی برخوردار هستن البته این را هم بیاد بدانیم که در هندوستان ما انسانها بسیار زیادی داریم که دارای طبقات و همچنین فرهنگ ها و زبان ها مختلف هستند که دالیت ها هم بخشی از همین جامعه به شمار میروند. دالیت ها در حدود دویست میلیون نفر هستند که در هندوستان زندگی میکنند اما کمترین امکانات را دارا هستند و از وضعیت اقتصادی بسیار بدی برخور دارند چنین چیزی در قانون هندوستان نوشته نشده. بر اساس گفته های روح بزرگ هندوستان یعنی «مهتما گاندی» دالیت ها بندگان خدا هستند و باید انسانها و سایر هندیان به دالیت ها احترام بگذارند و قانون اساسی هندوستان دالیت ها را مانند بقیه افراد جامعه دارای حقوق برابر هندی میداند اما مردم جامعه هندوستان که در تاریخ هندو بسیار حضور داشتند بر اساس قوانین هندوییسم اعلام میکنند که دالیت ها نجس هستند و این مردم هندوستان هستند که با دالیت ها مانند یک فرد نجس برخورد میکنند نه قانون و سیاستمداران هندوستان. دالیت ها شرایط بسیار سختی در هندوستان دارند و هندوستانی که مهد دموکراسی است و همه جهان هندوستان را با بهترین شکل دموکراسی میشناسند اما اطلاعی ندارند که در این کشور قومی زندگی میکنند که شرایط بسیار وخیمی دارند و هندوستان نمیتواند این مشکل را برای این قوم حل و فصل کند. گاندی رهبر آزادی بخش هندوستان مردمان دالیت را بندهگان خدا نامید حتی (آمبد کار) از سیاستمداران بزرگ هندوستان قبلا دالیت بود اما به دلیل اینکه در جامعه هندوستان اذیت میشد به ناچار دالیت بودن را کنار گذاشت و آئین بودایی را انتخاب کرد همینکه در تاریخ هندوستان دکتر آمبد کار دین خود را براساس آزار هندو ها از دالیت به آئین بودا تغییر داد باعث شد تا در تاریخ دموکراسی هندوستان بین دکتر آمبد کار و گاندی مشکلات زیادی پیش بیاد. در تاریخ هندوستان «گاندی» یا بهتر است بگوییم «مهتما گاندی» همواره از حامیان دالیت ها بود و اعتقاد داشت در هندوستان نباید این افراد را نجس بشمارند زیرا دالیت ها بخشی از جامعه هستند اما هندو های دو آتیشه در هندوستان چنین چیزی را قبول ندارند و در هندوستان به شدت دالیت ها را مورد آزار و اذیت قرار میدهند آنهم هندوستانی که اهمیت زیادی به مردم هندو. و سایر قومیت ها در هندوستان میدهد. بر طبق آئین هندوییسم تمامی اقوام و تمامی موجودات و انسانها قابل احترام هستند اما متسفانه در این زمینه به دالیت ها توجه نشده و این مشکلی که برای دالیت ها هست تا به امروز ادامه داره. هندوستان کشوری است که رابطه نزدیکی با ایران دارد و هندی ها از اقوام کهن آریایی تبار هستند بسیاری از نوشته های هندیان از جمله آثاری هستند که از گذشته تا به امروز به عنوان میراثی گرانبها برای هر دو ملت به شمار میرفت و آثار آریایی ها از میراث مشترک در تاریخ هند و ایران است. هندوستان هم مانند بسیاری از کشورهای مشرق زمین تاریخ و تمدن با شکوهی دارد. به هندوستان سرزمین 72 ملت گفته میشه چون تمامی افراد با ادیان و باور های مختلف و رنگ و قوم مختلف تشکیل یک ملت را دادند و برای بقای کشور خود تلاش میکنند اما هندوستان در این زمینه نکته تاریکی دارد و آن نکته یا جنبه تاریک حضور مردمان دالیت هست. دالیت در تاریخ هندوستان حضور داشتند «گاندی» با آنها رفتار مسالمت آمیزی داشت اما امروزه در هندوستان با دالیت ها رفتار خوبی نمیشوند و دالیت ها توسط هندو ها و بهتر است بگوییم هندو ها دو آتیشه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند این را نیز بگوییم دالیت بودن جرم نیست یک فرد انتخاب نمیکند که در هندوستان دالیت باشد بلکه دالیت بودن در هندوستان در تاریخ کهن هندوستان این سرزمین پهناور وجود دارد و یک فرند از پدر و مادر در هندوستان دالیت به دنیا می آید اینکه آیا دالیت ها را اقوامی آریایی تبار و یا ایرانی الصل بدانیم خود جای بحث دارد دالیت ها در هندوستان بیشتر از هر کسی آزار می بینند که طبق آئین کهن هندو است معابد دالیت ها و هندو ها با هم مشترک است اما دالیت ها حق ورود به این معابد رو ندارند زیرا هندو ها دو آتیشه و هندو ها متعصب در هندوستان بر اساس آئین کهن هندوئیسم این اجازه را به دالیت ها و یا نجس ها نمیدهند که به معابد آنها در هندوستان بروند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
https://tarjomaan.com/barresi_ketab/9148/
دالیت ها در هند

مطالب مرتبط