چگونه «آلمان» پس از «جنگ جهانی اول» دوباره قدرت گرفت؟

چگونه «آلمان» پس از «جنگ جهانی اول» دوباره قدرت گرفت؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

چگونه «آلمان» پس از «جنگ جهانی اول» دوباره قدرت گرفت؟

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.youtube.com/channel/UCXpLBBvO1JRm4S1_eBa6Zcw/join

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک هر سه قسمت جنگ جهانی اول:
قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک زندگینامه آدولف هیتلر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همانطور که در داستان (جنگ جهانی اول) دیدیم آلمان به طور کامل فروپاشیده شده بود آلمان پس از جنگ جهانی اول یک کشور شکست خورده بود اما از همه بد تر اتفاقاتی بود که برای آلمان پس از جنگ جهانی اول رخ داد و اون هم عهدنامه ای بود موسوم به قرارداد صلح ورسای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قرارداد صلح ورسای خودش آغاز کننده جنگ جهانی دوم بود و این (آدولف هیتلر) نبود که جنگ جهانی دوم را آغاز کرد بلکه قرارداد صلح ورسای که قرار بود باعث صلح پس از جنگ جهانی اول شود، خودش آغازگز جنگ جهانی دوم در اروپا و بعد هم جهان شد. اما همانطور که میدانید آغازگر جنگ جهانی دوم همانند جنگ جهانی اول باز هم کشور آلمان بود اما آلمان چگونه توانست دوباره قدرت خودش را به دست بیاورد و با ارتشی نیرومند به اروپا اعلان جنگ کند. پس از جنگ جهانی اول شرایط در اروپا و همچنین آلمان بسیار وخیم شده بود و مردم نان برای خوردن نداشتند دولت و ملت آلمان در یک رکود بزرگ به سر میبرد که در تاریخ معروف شده است به ابر تورم آلمانی اما ملتها ی سایر نقاط جهان به هر چیزی فکر میکردند به غیر از یک جنگ بزرگ و جهانی. آلمان شکست خورده رفته رفته توانست قوای خودش را منسجم کند و حتی نیروهای خودش را به کار گیرد اقتصاد را سر و سامان بخشید و بعد هم آلمان به سراغ تولیدات جنگی و سلاح های مخرب رفت اما آلمان در اون دوران حزب نازی را روی کار داشت و این آلمان نازی بود که داشت کشور را پیشرفت میداد (آدولف هیتلر) فرد خبره ای بود و توانست نیروهای خود را به کار گیرد هیتلر و حزب نازی آلمان به دنبال انتقام از اروپا بودند آنها قرارداد صلح ورسای را یک شکست تحقیر آمیز پس از جنگ جهانی اول میدانستند. هیتلر و یارانش در حزب نازی آلمان قرارداد صلح ورسای را هم برای دولت آلمان و هم برای ملت آلمان تحقیر آمیز میدانستد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جنگ های جهانی، این قرارداد صلح ورسای بود که جنگ دوم جهانی را آغاز کرد . قبل از اینکه حزب نازی آلمان روی کار بیاید و قبل از اینکه آلمان نازی بر اضاع مسلط شود و هیتلر قدرت را در اختیار بگیرد کشور آلمان دچار مشکلات بزرگی شده بود که در تاریخ معروف است به ابرتورم آلمانی، ابرتورم آلمانی از روزهای تلخ و سیاه در آلمان هستند در این دوران مردم آلمان نان برای خوردن نداشتند و قیمتها هر روز جابجا میشد پول ملی بسیار بی ارزش شده بود و در دوران رکود بزرگ آمریکا و همچنین ابر تورم آلمان اگر یک مردی میخواست یک قوطی کنسرو بخر میبایستی با یک گاری پر از پول نقد از خانه خارج میشد. یک گاری پر از پول را در دوران رکود بزرگ پرداخت میکردند و بعد هم یک تکه نان یا یک قوطی کنسرو میخریدند و این وضعیت آلمان و سایر کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول بود یعنی بین (جنگ جهانی اول) تا (جنگ جهانی دوم) مردم کشورهای اروپایی چندان روی خوش ندیدند. وضعیت بسیار اسفناک شده بود و بعد هم زمزمه هایی مبنی بر آغاز یک جنگ خونین به گوش میرسید. هیتلر در این دوران ظهور کرد در واقع هیتلر در بدترین وضعیت آلمان قدرت رو در دست گرفت و حزب نازی حزب قدرتمند در آلمان شد. حزب نازی آلمان به رهبری آدولف هیتلر توانست مخالفان را سرکوب کند و یک انسجامی به جامعه آن روزهای آلمان بدهد المانی که بعد از جنگ جهانی اول تبدیل شده بود به آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر
اما قبل از پرداختن به داستان قدرت گرفتن آلمان پس از جنگ جهانی اول میبایستی از جنگ جهانی اول صحبت کنیم ما قبلا داستان جنگ جهانی اول را به طور کامل توضیح دادیم و در سه قسمت گفتیم لینک هر سه قسمت از پادکست سریالی جنگ جهانی اول را در توضیحات گذاشتم و حتما این سه قسمت را مشاهده کنید تا دریابید در دوران جنگ جهانی اول و پیش از روی کار آمدن آدولف هیتلر چه بر آلمان آماده بود و چطور امکان داشت این کشور نابود شده با این اقتصاد فلج و وضیت اسفناک تبدیل به یکی از قدرتمند ترین کشورها در اروپا و جهان شود جوری که جنگ جهانی دوم را آلمان آغاز کرد و حتی قدرتش از بعد از جنگ جهانی اول بیشتر هم شده بود
اگر میخواهید بدانید آلمان چگونه بعد از جنگ جهانی اول دوباره قدرتمند شد، حتما این ودیو را تماشا کنید

مطالب مرتبط