چگونه از «شاهنامه ابو منصوری» به «شاهنامه فردوسی» رسیدیم؟

چگونه از «شاهنامه ابو منصوری» به «شاهنامه فردوسی» رسیدیم؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

چگونه از «شاهنامه ابو منصوری» به «شاهنامه فردوسی» رسیدیم؟

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک های مهم:
یعقوب لیث صفاری

بابک خرمدین

امیر اسماعیل سامانی

حکیم ابولقاسم فردوسی

کانال دیپ استوریز – deep stories – داستان های شاهنامه
https://www.youtube.com/c/deepstories
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
همانطور که در زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی گفتیم ما قبل از فردوسی در منطقه خراسان بزرگ یک شاهنامه دیگر هم داشتیم به اسم «شاهنامه ابو منصوری» اما شاهنامه ابومنصوری چگونه نوشته همین «شاهنامه ابومنصوری» داستان های مختلفی دارد و حکایت های زیادی پشت «شاهنامه ابو منصوری» نهفته است اینکه چی شد که شاهنامه ابو منصوری نوشته شد شاهنامه ابومنصوری به کمک فردی به اسم (ابو منصور محمد عبدالرزاق طوسی) نوشته شد یا به قول بعضی از منابع در مورد «شاهنامه ابو منصوری» نویسنده شاهنامه ابومنصوری فردی بود به اسم (ابومنصور محمد بن عبدالرزاق توسی) نویسنده شاهنامه ابومنصوری خودش اهل توس در خراسان بزرگ بود در واقع ابومنصور نویسنده شاهنامه ابومنصوری نبود و این کتاب یعنی «شاهنامه ابومنصوری» به دستوری محمد بن عبدالرزاق نوشته شد و چهار مرد خوشنام زرتشتی نویسنده شاهنامه ابومنصوری شدند و شاهنامه ابومنصوری اینگونه نوشته شد ابومنصور عبدالرزاق به دنبال زنده کردن یک جریان ملی گرایانه و ناسیونالیستی در خراسان بزرگ بود و شاهنامه ابومنصوری نوشته شد ابومنصوری به دنبال نوشتن یک «کتاب شاهنامه» بود اما از طرفی دیگه به دنبال حکومت و پادشاهی میگشت ابومنصور به دنبال زنده کردن زبان و فرهنگ پارسی و همچنین به دنبال بازگشت به دوران پرشکوه ساسانیان بود ابومنصور در دوران حکومت سامانیان زندگی میکرد و دوست داشت حکومت سامانیان رو کنار بزنه و بعد به عنوان پادشاهی برسه اما ابومنصور در این زمینه ناموفق بود تلاش های زیادی کرد ولی نتوانست حکومت سامانیان رو کنار بزنه و ابومنصور در جریان یک درگیری نظامی کشته شد بعد از ابومنصور این شاهنامه یعنی کتاب شاهنامه ابومنصوری نایاب شد و از طرفی نویسندگان دیگری هم بودند که تلاش میکردند که شاهنامه ابومنصوری رو کامل کنند و یک «کتاب شاهنامه» کامل پدید بیاورند در این بین ما شاعر بزرگ «دقیقی» رو داشتیم دقیقی هم تلاش بسیار زیادی کرد تا شاهنامه ابومنصوری رو به تکامل برسونه حتی شاعر دقیق در زمینه نوشتن شاهنامه و بره گیری از کتاب شاهنامها ابومنصوری موفقیت خوبی هم به دست آورد اما دقیقی هم نتواسنت نوشتن شاهنامه رو کامل کنه و شاهنامه خوانی در این زمینه برای کتاب شاهنامه اتفاق نیافتد و نشد که «داستان های شاهنامه» تبدیل به کتاب منظومه شاهنامه شوند و دقیقی تنها توانست هزار بیت برای شاهنامه جمع آوری کند دقیق برای شاهنامه تلاش کرد یا بهتری است بگوییم دقیقی با بهره گیری از «شاهنامه ابومنصوری» تلاش کرد تا شاهنامه رو تکمیل کنه و ما با کمک دقیقی به گنجینه‌ای از داستان های شاهنامه دست پیدا کنیم اما دقیقی برای شاهنامه خودش که بر اساس شاهنامه ابومنصوری بود هزار بیت نسروده بود که از دنیا رفت. از دقیقی که برای شاهنامه و نگارش داستان های شاهنامه بر اساس «شاهنامه ابومنصوری» تلاش بسیاری کرده بود بگذریم میرسیم به «حکیم ابوالقاسم فردوسی» در داستان «زندگینامه فردوسی» خواندیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی محو داستان های کهن ایرانی و حکایت های شیرین پارسی شده بود و همچنین علاقه زیادی به تاریخ ایران باستان نشان میداد بعد از اینکه دقیقی و ابو منصور برای نگاش کتاب شاهنامه تلاش های زیادی کردند نو.بت به حکیم ابوالقاسم فردوسی رسید که دست به نگارش شاهنامه بزنه. فردوسی نام شاهنامه خود را شاهنامه فردوسی گذاشت در زمینه نگارش کتاب شاهنامه و شاهنامه خوانی و همچنین داستان های شاهنامه باید بگوییم «فردوسی توسی» تلاش بسیار زیادی کرد و فردوسی در زمینه جمع‌اوری داستان های شاهنامه به موفقیت های بسیاری دست پیدا کرد فردوسی شاهنامه خود را پر کرد از داستان های اساطیری ایران زمین و فردوسی مردی بود از خراسان بزرگ و فردوسی شاهنامه فردوسی را نوشت «شاهنامه فردوسی» تبدیل به کتابی ارزشمند در تاریخ و ادبیات ایران زمین و خراسان بزرگ شد و فردوسی توسی به مقام بالایی رسید و حتی برای تقدیم شاهنامه فردوسی به سلطان محمود غزنوی فردوسی توسی به غزنین رفت و «کتاب شاهنامه فردوسی» را به سلطان محمود غزنوی پیشکش کرد و این قضیه مربوط به دیدار فردوسی با محمود غزنوی بود و دادن کتاب شاهنامه فردوسی که باید بگوییم «کتاب شاهنامه فردوسی» کتابی بسیار ارزشمند برای ما ایرانیان است اینگونه بود که ما از «کتاب شاهنامه ابومنصوری» به «کتاب شاهنامه فردوسی» رسیدیم بعضی از داستان های شاهنامه فردوسی به زبان ساده بیان میشوند و بعضی از ابیات شاهنامه فردوسی توسط شاهنامه خوانان خوانده میشوند و مردم علاقه زیادی به شاهنامه فردوسی و اشعار حماسی در شاهنامه فردوسی دارند اما متسفانه اخیرا به بعشی از ابیات شاهنامه فردوسی خرده گرفته میشود و برخی ها نادانسته میگویند شاهنامه فردوسی به زنان توهین کرده یا فردوسی فردی ضد زن بوده که چنین نیست اگر «داستان های شاهنامه فردوسی» را مطالعه کرده باشید متوجه شدید که شاهنامه فردوسی مجموعه‌ای از داستانهای مختلف هستند و پر از دیالوگ ما در شاهنامه فردوسی مانند شاهنامه ابومنصوری و همچنین سایر شاهنامه های مختلف و یا کتاب های مختلف شخصیت خوب و بد داریم که مشابه این را در شاهنامه فردوسی هم داریم در شاهنامه فردوسی بعضی از زنان از افراد خوش نام هستند و برخی از زنان از افراد بد نام پس نمیشه گفت شاهنامه فردوسی زن ستیز بوده مگر اینکه کسی شاهنامه فردوسی را مطالعه نکرده باشد