چگونه «مدارس دخترانه» در ایران تاسیس شدند؟

چگونه «مدارس دخترانه» در ایران تاسیس شدند؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

چگونه «مدارس دخترانه» در ایران تاسیس شدند؟

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چرا «انقلاب مشروطه» اتفاق افتاد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی نام مدرسه دخترانه به گوشمان میخوره ناخودآگاه به یاد مدارس دخترانه جدید امروزی می افتیم اما اینکه در ایران مدرسه دخترانه تاسیس بشه و حق زنان جدی گرفته بشه خودش یک روند تاریخی داره و خیلی از قدرت ها و سیاستمدارن اون دوران مخالف تاسیس مدرسه دخترانه بودند مدارس دخترانه و حق زنان یا حقوق زنان در اواخر دوره قاجار جدی گرفته شد و تا قبل از آن چندان برای زنان ایران حق و حقوقی در نظر گرفته نمیشد اما چی شد که مدرسه دخترانه در ایران تاسیس شد و سیاستمدارن ایرانی به این فکر افتادند که مدرسه دخترانه تاسیس کنند و زنان ایرانی از حق و حقوق یکسانی در جامعه برخوردار باشند داستان از بعد از «انقلاب مشروطه» اتفاق می افته بعد از انقلاب مشروطه بسیاری از سیاستمدارن به این فکر می افتن که برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته بشه و و زنان جامعه ایران همانند مردان ایرانی به مدرسه برند و خوندند نوشتن یاد بگیرند اما روند با سواد شدن زنان ایرانی با مردان ایرانی تفاوت زیادی داشت و زنان ایرانی از نظر جامعه ایران هم با مخالفت روبرو بودند در اواخر دوره قاجار و قبل از انقلاب مشروطه صحبتهایی مبنی بر تاسیس مدرسه دخترانه در ایران به گوش میرسید اما این صحبتها راه به جایی نبرد و مدرسه دخترانه در ایران تاسیس نشد هنگامیکه که انقلاب مشروطه در ایران به پیروزی رسید و مجلس ایران تاسیس شد و عدلت خانه به دستور مظفرالدین شاه به راه افتاد نمایندگان مردمی وارد مجلس ایران شدند و تصمیم گرفتند تا کارهای مهم و جدیدی را برای جامعه ایران در دوره قاجار انجام بدند حکومت قاجار هم از بعد از انقلاب مشروطه مشکلی با تاسیس مدرسه دخترانه در همان دوره قاجار نداشت اما جامعه ایران در زمان قاجار همچنان یک جامعه بسته و سنتی بود تعداد زیادی از خانواده های ایرانی در دوره قاجار یا بهتر است بگوییم تعداد بسیار زیادی از خانواده های ایرانی در اواخر دوره قاجار مخالف آن بودند که دخترانشان به مدرسه بروند و خواندن نوشتن یاد بگیرند اونها اعتقاد داشتند اگر دخترانشان به مدارس تازه تاسیس دخترانه بروند و وارد جامعه ایران در دوره قاجار بشوند احتمال داره عفت و نجابتشان لکه دار بشه به همین دلیل این خانواده های ایرانی حتی در اواخر دوره قاجار مخالف تاسیس مدرسه دخترانه و یا یادپگیری سواد توسط دخترانشان بودند همه اینها نشان میداد در تاریخ معاصر ایران تاسیس مدارس دخترانه در همان دوره قاجار یا اواخر دوره قاجار در تاریخ معاصر ایران با مشکلات و کارشکنی های بسیار زیادی همراه بود در اواخر دوره قاجار بود که جو روشنفکری وارد جامعه ایران شد و روشنفکران جامعه ایران اعتقاد داشتند که ایران باید به سمت نوگرایی و تمدن نوین پیش بره یکی از بخش هایی که در دوره تاریخ معاصر ایران اتافق افتاد همان تاسیس مدارس دخترانه بود و اینکه باید بدانیم چه شد که مدارس دخترانه در ایران تاسیس شدند و چگونه دختران ایران باسواد شدند و سطح سواد در حال حاضر در بین دختران ایرانی در چه حدی هست. همه اینها با تاسیس مدارس دخترانه در اواخر دوره قاجار و بعد از انقلاب مشروطه رخ داد. مجلس ایران یا عدالت خانه ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه تاسیس شد و نمایندگان مردمی کار خود را آغاز کردند اما هیچ صحبتی از تاسیس مدرسه دخترانه به میان نیامده بود نمایندگان مجلس در اواخر دوره قاجار در تاریخ معاصر ایران فرق چندانی از لحاظ نگرش با مردم جامعه ایران در اواخر دوره قاجار نداشتند همینطور که مردم مخالف تاسیس مدرسه دخترانه و حق زنان در ایران بودند نمایندگان مردم در انقلاب مشروطه هم مخالف چنین چیزی بوند و نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که نباید حق درس خواندن برای دختران ایران در نظر گرفته بشه نباید مدارس دخترانه تاسیس بشه اما چی شد که در نهایت مدارس دخترانه در ایران تاسیس شد
با این فرد آشنا بشید: بانو طوبی آزموده. توبی آزموده چه کسی بود؟ «توبی آزموده» یا طبق نوشته های قدیمی تر «طوبی آزموده» از زنان روشنفکر ایرانی بود که به اعتقاد خیلی ها اولین مدرسه دخترانه را بعد از انقلاب مشروطه در ایران تاسیس کرد مدرسه ای به اسم «مدرسه ناموس» که توسط بانو توبی آزموده تاسیس شد مدرسه ناموس اولین مدرسه دخترانه در تارخ ایران بود که به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرد مدرسه ناموس اولین مدرسه ای بود که توسط «طوبی آزموده» شروع به کار کرد اما توبی آزموده بر سر تاسیس و آغاز به کار مدرسه ناموس اولین مدرسه دخترانه در تاریخ ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکرد چون خیلی از مردم جامعه در اواخر دوره قاجار و بعد از مشروطه علاقه ای به تاسیس مدرسه های امروزی برای دختران نبودند چیزی که بانو توبی آزموده بسیار به دنبالش بود به همین دلیل طوبی آزموده با مسیر بسیار سختی در تاریخ معاصر ایران و در اواخر دوره قاجار روبرو بود بعضی از نمایندگان انقلاب مشروطه ایران موافق نظرات توبی آزموده برای تاسیس مدرسه دخترانه بودند اما بعد از انقلاب مشروطه و در اواخر دوره قاجار خیلی از نمایندگان مردم مخالف تاسیس مدرسه دخترانه در ایران در دوره قاجار بودند اما نکته جالب اینجاست که کمتر کسی این را میداند که اولین مدرسه دخترانه در تاریخ ایران توسط بانو توبی آزموده یا «طوبی آزموده» در اواخر دوره قاجار و بعد از انقلاب مشروطه در ایران تاسیس شد. اگر توبی آزموده رو. بنیانگذار اولین مدرسه دخترانه در ایران بدانیم، میرزا حسن رشدیه رو ایران را تاسیس کرد که در تاریخ ایران در دوره قاجار اولین مدارس پسرانه هستند

00:00 مقدمه
01:35 پس از مشروطه
08:10 تاسیس اولین مدرسه دخترانه
12:10 گسترش مدارس دخترانه

مطالب مرتبط