چگونه «پادشاهی اشکانیان» در ایران تاسیس شد؟

چگونه «پادشاهی اشکانیان» در ایران تاسیس شد؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

چگونه «پادشاهی اشکانیان» در ایران تاسیس شد؟

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک کانال کارزار نامه:
https://www.youtube.com/channel/UC1VRkNnXzZdUunbVYwhGDdg/videos
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:
تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراح ارشک و اردشیر بابکان:
https://www.eranshahr.com/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله اشکانیان یکی از مهمترین پادشاهی ها در تاریخ ایران است پادشاهان اشکانی از پادشاهان مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران هستند و پادشاهان اشکانی تاثیر زیادی در تاریخ ایران باستان گذاردند اما در اینکه چه کسی پادشاهی اشکانیان رو تاسیس کرد اختلاف نظر بسیار زیاد است بسیاری از مورخین در تاریخ ایران باستان و همچنین متخصصین «سلسله اشکانیان» اعتقاد دارند پادشاهی اشکانیان توسط ارشک اول اولین پادشاه اشکانیان تاسیس شد و اشک اول اولین پادشاه اشکانی بود اما خیلی از مورخین (اشک اول) را موسس سلسه اشکانیان نمیدانند بلکه اعتقاد دارند «سلسله اشکانیان» به دست اشک دوم یعنی برادر اشک اول تاسیس شد و اشک دوم موسس سلسله پادشاهی اشکانیان بود و همینطور که اطلاع دارید اشکانیان از سلسله های پادشاهی بسیار مهم در تاریخ ایران هستند. اشکانیان به احتمال زیاد توسط اشک دوم تاسیس شد و اشک اول اولین پادشاه اشکانی تنها بخش کوچکی از قلمرو اشکانیان رو در اختیار داشت. اشک دوم بود که توانست بر دشمنان اشکانی پیروز بشه و حکومت رو به قدرت برسونه. اشک دوم معروف به تیرداد یکم نیز هست. اما خیلی از مورخین تاریخ ایران باستان و همچنین مورخین دوران اشکانی اعتقاد دارند اشک اول موسس سلسله اشکانی بود و شخصی به اسم تیرداد یکم واقعیت نداره و اشک دوم برادر اشک اول نیست بلکه فرزند او است و «پادشاهی اشکانیان» به دست اشک اول اشکانی تاسیس شد. اما در کتاب تاریخ ایران باستان که در دوران قاجار نوشته شده بود و توسط مرحوم پیرنیا نوشته شده اعتقاد بر آن است که سلسله پادشاهی اشکانیان به دست اشک اول اشکانی تاسیس شده است. اشک اول بعد از فوتش قدرت را به «تیرداد یکم» معروف به اشک دوم داد و اشک دوم یا همان تیرداد یکم قدرت خود را افزایش داد. اون زمان قلمرو اشکانیان جایی در حوالی شمال شرق ایران بود و قوم اشکانی قوم چندان بزرگی نبودند اما اگر برایتان سوال است که نژاد اشکانیان چه بود اشکانیان از چه قومی بودند؟ به احتمال زیاد اشکانیان از قوم «سکایی» بودند و اشکانیان بخشی از سکاها را تشکیل میدادند یا در گذشته اصلت سکایی داشتند و اشکانیان سکایی بودند و یا اینکه اشکانیان به مرور زمان با اقوام سکایی ادغام شدند. اشکانیان را «پارتی» هم میگویند یعنی به احتمال زیاد شما اسم پارتیان را شنیده بودید. پارتیان همان اشکانیان هستندکه بعد ها اسمشان تغییر کرد در کشورهای غربی همچنان اشکانیان را پارتی میخوانند و اشکانیان همان پارتی ها هستند اما به دلیل اینکه اولین پادشاه «اشکانیان» اشک اول نام داشت همین اسم را استفاده کردند و نام اشکانیان را برای این سلسله پادشاهی انتخاب کردند. پارت ها یا پارتیان همان اشکانیان هستند. پارت ها در قلمر کوچک خود در شمال شرق ایران جایی حوالی ترکمنستان امروزی ساکن شدند و در آنجا پارت ها یا اشکانیان زندگی میکردند. در آنجا بود که پارتها یا اشکانیان توسط تیرداد یکم اشکانی قدرت گرفتند. در شرق قلمرو اشکانی دولتی وجود داشت معروف به دولت یونانی باختر که یونانی تبار بودند و همسایه شرقی اشکانیان بودند در غرب هم ما حکومت سلوکیان رو داشتیم. به مرور زمان بین سلوکیان و اشکانیان جنگی در گرفت و در این درگیری بین سلوکیان و اشکانیان، اشکانیان توانستند برای دشمن خطر و نشانی بکشند. اشکانیان حکومت کوچکی داشتند ولی با شکست حکومت سلوکیان توانستند قلمرو خود را گسترش دهند. به همین دلیل اشکانیان حکومت قدرتمندی تاسیس کردند. اشکانیان بسیار در تاریخ ایران باستان مهم هستند. سلوکیان چه حکومتی بودند؟ سِلوکیان حکومتی بودند که از بازماندگان اسکندر مقدونی تاسیس شده بودند. سلوکیان به همین دلیل بسیار اهمیت دارند. سلوکیان مانند سد مقاومی در برابر زیاده خواهی های اشکانیان بودند و پادشاهان اشکانی تمایلی نداشتند با سِلوکیان وارد رابطه شوند. جنگ سلوکیان و اشکانیان از اتفاقات جالب در تاریخ ایران باستان است. اشکانیان در بیشتر مواقع سلوکیان رو شکست میدادند. سلوکیان چگونه تاسیس شدند و در چه زمانی «پادشاهی سلوکیان» وجود داشت؟ سلوکیان با اشکانیان یا همان پارت ها جنگ های زیادی داشتند که سربازان اشکانی توانستند در این جنگ ها پیروز شوند. اشکانیان سکایی که از آریایی تباران بسیار قدیمی در فلات ایران بودند توانستند بر سلوکیان پیروز شوند و در جنگ بین اشکانیان و سلوکیان آنها پیروز بودند. هرزگاهی هم اشکانیان با همسایه شرقی خود یعنی حکومت یونانی باختر درگیر میشدند و «پادشاهی اشکانیان» آنها را نیز شکست میدادند اما پادشاهان اشکانی چه کسانی بودند؟ و موسس سلسله اشکانی چه کسی بود؟ که در این اپیزود از پادکست اشکانیان خواهیم فهمید زیرا اشکانیان در ادامه تبدیل به یک امپراتوری شدند و بهتر است از نام امپراتوری برای اشکانیان استفاده کنیم پادشاهی اشکانیان از امپراتوری های مقتدر در ایران باستان بوده و پادشاهان اشکانی درس عبرتی به نیروهای بیگانه دادند مخصوصا حکومت روم باستان و همچنین اهالی مقدونیه.

مطالب مرتبط