گفتگو با مایکل پریجنت افسر نظامی و امنیتی پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد در موسسه هادسن در واشنگتن!

گفتگو با مایکل پریجنت افسر نظامی و امنیتی پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد در موسسه هادسن در واشنگتن! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

گفتگو با مایکل پریجنت افسر نظامی و امنیتی پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد در موسسه هادسن در واشنگتن!

بررسی راهکارهای سرنگونی جمهوری اسلامی و نقاط ضعف و قوت حکومت و مردم ایران!