آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

خسرو فروهر

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

خسرو فروهر

شباهت عملیات محرمانه رژیم کمونیستی فیدل کاسترو  به جمهوری اسلامی برای رخنه دراپوزیسیون - خسرو فروهر

شباهت عملیات محرمانه رژیم کمونیستی فیدل کاسترو به جمهوری اسلامی برای رخنه دراپوزیسیون – خسرو فروهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در دو دقیقه – نمونه ای از شباهت عملیات حکومت فیدل کاسترو در کوبا برای رخنه در اپوزیسیون رژیم کمونیستی اش, به شیوه نفوذ جمهوری اسلامی در اپوزیسیون! برای دیدن کامل برنامه خسرو فروهر, حکم جلب ترامپ و قراداد چین-حقوق بگیران انگلیس در ایران امروز چه کسانیند؟: https://youtu.be/pDjpzN0_lnU

اشتراک اندیشه های اهریمنی  جرج سوروس میلیاردر فاسد, هالیوودیهای منحرف و فسیل های ۵۷

اشتراک اندیشه های اهریمنی جرج سوروس میلیاردر فاسد, هالیوودیهای منحرف و فسیل های ۵۷

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اشتراک اندیشه های اهریمنی جرج سوروس میلیاردر فاسد, هالیوودیهای منحرف و فسیل های ۵۷! برای دیدن تمام برنامه خسرو فروهر: https://youtu.be/k6-ZsiIkdIA

خسرو فروهر- چپ ها احمقهای مفید نظم نوین جهانی, با یادی ازیوری بزمنوف

خسرو فروهر- چپ ها احمقهای مفید نظم نوین جهانی, با یادی ازیوری بزمنوف

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
استفاده از چپ ها به عنوان احمق های مفید توسط نظم نوین جهانی, با یادی از یوری بزمنوف! برای دیدن همه برنامه چهرشنبه خسرو فروهر در رادیو شمرون از این لینک بهره ببرید: https://youtu.be/p7OuIpDFEKI

اگر گلوبالیست ها راست میگویند  چرا  پس همیشه با ایران و فرهنگ ایران مشکل دارند؟  - خسرو فروهر

اگر گلوبالیست ها راست میگویند چرا پس همیشه با ایران و فرهنگ ایران مشکل دارند؟ – خسرو فروهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شباهت های زیادی میان کولونیالیسم استعماری و اندیشه های گلوبالیستی امروز چه کمونیستی و چه لیبرال نما, در دشمنیشان با تاریخ و فرهنگ ایران وجود دارد! اگر گلوبالیست ها راست میگفتند چرا پس همیشه با ایران و فرهنگ ایران مشکل دارند؟ برای دیدن تمام برنامه خسرو فروهر در رادیو شمرون از لینک زیر بهره ببرید: […]

دروغهای گلوبالیستی, چه اسلامی, چه کمونیستی و چه دلاری -  در دو دقیقه خسرو فروهر

دروغهای گلوبالیستی, چه اسلامی, چه کمونیستی و چه دلاری – در دو دقیقه خسرو فروهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در دو دقیقه, دروغهای گلوبالیستی, چه اسلامی, چه کمونیستی و چه دلاری! – خسرو فروهر برای دیدن تمام برنامه درباره گلوبالیسم در رادیو شمرون از لینک زیر بهره ببرید: https://youtu.be/wCRIgBAfJM4

رضا شاه زمانیکه از تمامیت ارضی پدافند میکرد, مصدق و مدرس با انگلیسها و شیخ خزعل همراه بودند

رضا شاه زمانیکه از تمامیت ارضی پدافند میکرد, مصدق و مدرس با انگلیسها و شیخ خزعل همراه بودند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
استدلالی از خسرو فروهر در کمتر از دو دقیقه – رضا شاه نفت جنوب ایران را نجات داد نه پوپولیستها و قهرمانان دروغین! رضا شاه زمانیکه از تمامیت ارضی پدافند میکرد, مصدق و مدرس با انگلیسها و شیخ خزعل همراه بودند! خسرو فروهر در دفاع از #رضاشاه دو سال پیش! پاینده ایران آزاد پادشاهی!

خسرو فروهر: جنبش لیبرالیسم شهرنشینی خسرو انوشیروان و دادگاه خسرو پرویز

خسرو فروهر: جنبش لیبرالیسم شهرنشینی خسرو انوشیروان و دادگاه خسرو پرویز

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دو سال پیش در کمتر از سه دقیقه! خسرو فروهر: جنبش لیبرالیسم شهرنشینی خسرو انوشیروان و دادگاه خسرو پرویز! دفاعی از موبدان ساسانی – نگاهی به خرافات و دلایل دروغین برای شکست ساسانیان! بر خلاف دروغ های دشمنان ساسانیان, اتفاقا قوانین دوران ساسانی در زمان خود آزادترین بودند.

تراژدی صادق هدایت, فرخزاد, کسروی, مسعود انصاری و دیگر قهرمانان میهن پرست

تراژدی صادق هدایت, فرخزاد, کسروی, مسعود انصاری و دیگر قهرمانان میهن پرست

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در دو دقیقه – تراژدی صادق هدایت, #فرخزاد, #کسروی, مسعود انصاری و دیگر قهرمانان میهن پرست ایران – خسرو فروهر در رادیو شمرون! برای دیدن تمام برنامه از لینک زیر بهره ببرید: https://youtu.be/C8mB6SRaqG0

آرتین پرتویان و خسرو فروهر در یک دقیقه: تمسخر دفاعیات احمقانه یک  آخوند قطری از شکنجه زنان در اسلام

آرتین پرتویان و خسرو فروهر در یک دقیقه: تمسخر دفاعیات احمقانه یک آخوند قطری از شکنجه زنان در اسلام

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...
آرتین پرتویان و خسرو فروهر در یک دقیقه: تمسخر دفاعیات احمقانه یک آخوند قطری از قوانین شکنجه زنان در اسلام! برای دیدن همه برنامه در رادیو شمرون از لینک زیر بهره ببرید https://youtu.be/19PHG3Irj98