Upozit 387 – April 17 – آپوزیت ۳۸۷

Upozit 387 – April 17 – آپوزیت ۳۸۷ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

Upozit 387 – April 17 – آپوزیت ۳۸۷

https://paypal.me/upozit
http://telegram.me/upozit
https://www.facebook.com/upozitt
در برنامه این هفته آخرین سخنرانی رهبر وزیران مجیزگو و مدیران فاسد نظام اسلامی مورد نقد و بررسی قرار داده شده و در ذیل آن اخبار جاری کشور با ادعاهای رهبری تطبیق داده می‌شود.

مطالب مرتبط